Διάφορες εκδηλώσεις

Συμμετοχές του Συλλόγου σε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις