Γυμναστικές επιδείξεις

Φωτογραφικό υλικό από την μεγαλύτερη ετήσια αθλητική δράση του Συλλόγου!

Οι Γυμναστικές Επιδείξεις έχουν  ως σκοπό την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των αθλητών μας. Η σύσφιξη των σχέσεων, η καλή συνεργασία και η καλλιέργεια της ισχυρής θέλησης καθώς και η αύξηση της αυτοπεποίθησης, αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τη μετέπειτα νεανική και επαγγελματική ζωή κάθε αθλούμενου.