Πρωταθλήματα

Αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικής Γυμναστικής που συμμετείχε η Αγωνιστική ομάδα του Συλλόγου.